header

Nieuwsbrief

captcha 

FAQ

Hoe kom ik er achter welke helm ik moet kopen voor komend seizoen?

Bij de pocketbikeraces maken we gebruik van de KNMV Helmen lijst (Voor actueel zie: http://www.knmv.nl/motorsport/Algemene-info1/Algemene-documenten/).

De helmen in de categorie wegrace en wegrace 50cc zijn toegestaan voor gebruik tijdens onze races.Hieronder (ter informatie) de tekst uit het KNMV wegrace reglement.
LET OP: De tekst uit het geldende KNMV reglement is bindend.


2.11.7 HELMINSPECTIE VOOR KNMV STARTBEWIJSHOUDERS

2.11.7.1 Toelatingsmerk
Elke in een KNMV evenement te gebruiken helm moet zijn voorzien van een geldig 'KNMV toelatingsmerk' voor motorsporthelmen. De KNMV geeft haar toelatingsmerk motorsporthelmen slechts af voor die helmen waarvan de fabrikant of diens - bij een Kamer van Koophandel ingeschreven - vertegenwoordiger op de Nederlandse markt, voor het betreffende merk en type helm bij de KNMV een typetoelating heeft verkregen. Een aanvraag tot toelating moet worden ingediend bij het secretariaat der KNMV te Arnhem en moet vergezeld gaan van een duidelijke vermelding van het helmenmerk en typeaanduiding, van een duidelijke kleurenfoto of fabrieksfolder en een omschrijving van de technische specificatie van schaalmaterialen, opbouw en eventuele bijzonderheden. De aanvraag moet tevens het voor deze helm verleende ECE-goedkeuringsnummer - ten minste met specificatie ECE 22-05 of hoger vermelden.

2.11.7.2 Typetoelating
Een toelating wordt per helmtype verleend, voor een termijn van vier jaren. Een toelating ontslaat een fabrikant niet van zijn wettelijke productaansprakelijkheidverplichting.

2.11.7.3 Lijst van toelatingen
De KNMV publiceert op haar website de lijst met verleende en voor dat jaar geldende 'toelatingen motorsporthelmen'. De lijst zal vermelden, het handelsmerk en typenaam van de helm, het daarbij behorende ECE- goedkeuringnummer en de naam van de aanvragende fabrikant of diens importeur/ vertegenwoordiger.

2.11.7.4 Inspectie van helmen
Een KNMV jaarsticker als bedoeld in artikel 2.11.7.1 wordt door de Technische Commissie van de KNMV op een helm aangebracht nadat bij inspectie is gebleken;
- dat het betreffende merk en type voorkomt op de jaarlijst van toelatingen als bedoeld in artikel 2.11.7.1
- dat de helm is voorzien van het officiële ECE- goedkeuringslabel of een door de FIM erkend goedkeuringslabel welke vast in de helm is bevestigd en goed leesbaar aangeeft, het betreffende goedkeurings- en serienummer;
- dat er sprake is van een winkelnieuwe, dus ongebruikte en in goede staat verkerende helm of - naar het oordeel van de TC - in nieuw staat verkerende helm;
- dat er aan deze helm geen andere dan door/ vanwege de fabrikant aangebrachte veranderingen zijn doorgevoerd, die een inbreuk op de ECEgoedkeuringsnorm betekenen. Immers in dat geval zal dat als een helm zonder goedkeuringslabel worden aangemerkt.

2.11.7.5 Geldigheidsduur
Een KNMV jaarsticker heeft een geldigheid van ten hoogste vier jaren. Hiervoor wordt een sticker met jaartalaanduiding in een wisselende kleur gebruikt. Een helm waarvan de geldigheid van het toelatingsmerk is vervallen kan niet opnieuw worden voorzien van een jaarsticker. Kortom; een helm heeft in de motorsport een maximale 'gebruiksduur' van vier jaren. Helmen, die naar het oordeel van de TC door een beschadiging - bijvoorbeeld na een val- of anderszins niet meer voldoen aan de voorwaarden in dit Reglement, of waaraan anderszins een defect wordt waargenomen, verliezen hun toelating. Hiertoe zal de keurmeester de KNMV jaarsticker van de helm verwijderen.

2.11.7.6 Verplichting rijder
Het is de plicht van de rijder, zijn helm bij de aanvang van een nieuw motorsportjaar bij de TC ter inspectie aan te bieden. Het is de plicht van een rijder, zijn helm, nadat hij bij een valpartij is betrokken geweest, terstond bij de TC ter inspectie aan te bieden. De betreffende nummers van de helm worden vastgelegd en de helm kan voor nader onderzoek in bewaring worden gehouden.