header

Nieuwsbrief

captcha 

FAQ


Samenvatting


Alle hieronder beschreven regels hebben tot doel om zoveel mogelijk rijders deel te laten nemen aan de wedstrijden. We menen dat we daarmee zoveel mogelijk rijders een plezier doen, bovendien kunnen we daardoor de inschrijfkosten zo laag mogelijk houden.

Als je je niet inschrijft, zal je niet worden meegenomen bij de klasse-indeling, en ook geen uitnodiging krijgen voor de kwalificatie-dag.

Een inschrijving is pas 'rond' als formulieren EN betaling zijn ontvangen (hieronder valt ook het voldoen van de betaling via automatisch incasso, als deze mislukt krijgt een andere rijder voorrang!).

Na sluiten van de inschrijving komt er uiterlijk 2 weken voor aanvang van de eerste training/kwalificatiedag een lijst met deelnemers op de site incl. de klasse waarin je bent ingedeeld en welk startnummer je toegewezen hebt gekregen, je kunt ook een uitnodiging krijgen voor de kwalificatiedag. 
 


Inschrijven


Op het inschrijfformulier kan je je voorkeur-klasse en ook een eventuele 2e keus opgeven. Je kunt worden ingedeeld in de klasse van je 2e keus, dit zal echter altijd in overleg gebeuren.

Wanneer de inschrijving in een klasse groter is dan het aantal beschikbare startplaatsen, dan zal er voorrang worden gegeven aan de rijders die het eerst hebben ingeschreven en aan de rijders met het beste nivo, zie hieronder bij 'kwalificeren'.

Let op: de inschrijving is pas "rond" als de formulieren zijn ontvangen EN de betaling op de rekening van RAP Holland is binnengekomen.

Als er meer dan 25 inschrijvingen voor een klasse binnenkomen dan zal de inschrijving worden gestopt bij maximaal 30 rijders. Dit om te voorkomen dat je lid wordt / inschrijft en vervolgens niet kunt deelnemen aan het kampioenschap.
Maximaal 30 (en niet maximaal 25) omdat er mogelijk op één dag meer inschrijvingen voor een klasse tegelijk binnen kunnen komen, en ook omdat er gebruik kan worden gemaakt van de 2e keus klasse.

Ben je te laat met inschrijven, en is je klasse vol, dan krijg je uiteraard je inschrijfgeld terug als je dat wilt. Je kunt ook lid blijven zodat je later in het jaar kunt deelnemen aan trainingsdagen, open bekerwedstrijden of een keer kunt deelnemen in het kampioenschap als één of meer gekwalificeerde rijders niet rijdt.

De snelste 25 van de (max 30) ingeschreven rijders krijgen een 'startrecht' in de klasse. De snelheid wordt bepaald a.d.h.v. het bekende nivo uit het seizoen ervoor of het nivo op de kwalificatiedag.

We zullen onze uiterste best doen om iedereen die inschrijft een startplek te geven. Het kan daarbij wel voorkomen dat die startplek alleen beschikbaar is in de 2e keus klasse.


Kwalificeren / klasse-indeling


Bij het kampioenschap pocketbike vindt er aan het begin van het seizoen een kwalificatie plaats. Je hoeft je daardoor niet bij elke race opnieuw te kwalificeren (met het risico dat je weer naar huis kunt als er die dag veel rijders hebben ingeschreven in jouw klasse).

Er kunnen maximaal 25 rijders in een klasse meedoen.

Verder gelden er voor elke klasse minimum nivo eisen. Hiermee zorgen we ervoor dat het snelheidverschil tussen de kopgroep en de beginnende, nog niet zo snelle, rijders niet al te groot is. Een groot snelheidsverschil geeft namelijk een groter risico op ongevallen. De gehanteerde grenzen zijn zo gekozen dat alle rijders in het seizoen hier voor zich kwalificeren, de lat ligt dus niet onnodig hoog.

Er word gereden in de klassen Junior A, Junior B en Junior 4-tact. We verwachten dat daardoor alle junioren die inschrijven en het minimum nivo halen het hele seizoen kunnen meerijden.

Verder hebben we de Standaard 40, de Open 40, de Open 50, de Open 4-tact, de Senior plus en de Open zelfbouw.
Het is mogelijk als er weinig inschrijvingen in verschillende klassen zijn deze samen in een wedstrijd rijden maar dan wel voor een apart kampioenschap


Kwalificatiedag


Het van de rijders bekende nivo uit het vorige seizoen zal worden gebruikt om vast te stellen of de rijder zich kwalificeert voor zijn inschrijving in het nieuwe seizoen. Alle nieuwe rijders (geen nivo bekend) zullen dus in ieder geval een uitnodiging krijgen voor de kwalificatie-dag zodat hun nivo kan worden vastgesteld.
Daarnaast wordt ook de minst snelle groep rijders uit de klassen met meer dan 25 inschrijvingen uitgenodigd (minimaal evenveel als het aantal nieuwe rijders in een klasse). In deze klassen zal door deze rijders op de kwalificatiedag worden "gestreden" om een startplek voor het seizoen.
Er zullen ook een aantal snellere, dus al gekwalificeerde, rijders op de kwalificatiedag aanwezig zijn. Deze rijders zijn nodig om de rondetijden op de kwalificatie-dag om te kunnen rekenen naar het rij-nivo.


Startplek / inschrijfgeld


Let op: Een startplek die je hebt 'veroverd' op de kwalificatie is pas echt 'vast' als je op tijd je inschrijfgeld betaald (betaling moet uiterlijk 2 weken na faktuurdatum op de rekening van RAP Holland binnen zijn). Is de betaling niet op tijd binnen dan zal jouw -vrijgevallen- startplek op de racedag zelf pas worden ingevuld. En dan geldt 'wie het eerst komt, het eerst maalt' (uiteraard moet iedereen die wil meerijden wel aan de nivo-eis per klasse voldoen).