header

Nieuwsbrief

captcha 

FAQ

Er zijn van verschillende kanten vragen gesteld over de restrictors in de "standaard" klassen Junior A, Junior B, Junior Open en Senior Standaard. Het ging daarbij eigenlijk altijd om de vraag 'Hoe mag de restrictor er uit zien?' Hieronder de tekst uit het Technisch Reglement m.b.t. de restrictor en helemaal onderaan een aantal plaatjes van soorten restrictors die allemaal toegestaan zijn.

Let op: De hieronder geplaatste tekst is niet bindend - daarvoor dient het actuele Technisch Reglement te worden geraadpleegd.


Uittreksel TR 2009

4.7 Restrictie
Voor bepaalde klassen is een uitlaat en/of inlaat restrictie voorgeschreven.
Een uitlaat restrictie moet tussen de cilinderkop en de uitlaatbocht geplaatst zijn.
Een inlaat restrictie moet tussen de carburateur en het spruitstuk geplaatst zijn.
Voor de 2-takt dient de uitlaat restrictie minimaal 3 mm dik te zijn met een cilindrisch gat van de
voorgeschreven maat. Het gat mag niet voorzien zijn van afschuiningen groter als 0.1 mm.
De 3mm dikke restrictorplaat mag tot maximaal 20mm in de uitlaatbocht steken. De totale lengte
van een eventuele inlaat en uitlaatconus, inclusief restrictor, mag maximaal 45 mm zijn.
De inlaat restrictie voor de 4-takt dient minimaal 5 mm dik te zijn met een cilindrisch gat van de
voorgeschreven maat. Het gat mag niet voorzien zijn van afschuiningen groter als 0.1 mm. De
totale lengte van een eventuele inlaat en uitlaatconus, inclusief restrictor, mag maximaal
45 mm zijn.
Omloopkanalen om de restrictie heen zijn niet toegestaan, alle uit- of inlaat gassen dienen dus
door de restrictor te stromen.